De noodzaak van een goede transportverzekering:

Insurance

U staat er misschien niet bij stil dat een groot deel van het kapitaal van handelsbedrijven praktisch altijd onderweg is. Van goederenleveranciers, naar producenten, van producenten naar de groothandel en van de groothandel naar de eindklant. Kortom, transport speelt in het economische leven een zeer belangrijke rol. Tijdens het transport staan de vervoerde goederen bloot aan allerlei gevaren, zoals diefstal, verkeerongevallen, menselijke fouten e bederf. Een schade kan zeker in onzekere economische tijden vergaande gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Aangezien het vervoer meestal door derden wordt verzorgd, kunt u geen directe invloed uitoefenen op de veiligheid van uw goederen. Tevens beperkt de logistieke dienstverlener (waaronder een expediteur, een vervoerder) vaak zijn aansprakelijkheid contractueel sterk, waardoor verhaal van uw schade weinig tot niets zal opleveren.

De afgesproken leveringscondities (incoterms) bepalen onder andere welke partij in de handelstransactie op welk moment risico loopt bij schade aan of uw verlies van de goederen. U dient zich dan ook goed af te vragen voor wiens risico de goederen getransporteerd worden en wie dit risico moet/wil afdekken middels een transportgoederen verzekering.

Léons Register Makelaars in Assurantiën biedt u via MyShipper de mogelijkheid een éénmalige verzekering af te sluiten. Wij hebben een zeer aantrekkelijk premietarief kunnen realiseren. U kunt erop vertrouwen dat de dekking zeer uitgebreid is en dat er geen eigen risico’s van toepassing zijn.

Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, tóch schade ontstaan, dan staat er een team van specialisten voor u klaar om uw claim met zorg en snelheid te behandelen. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen wij putten uit een groot aantal (Lloyd’s) surveyors, welke wereldwijd 24 uur per dag 7 dagen per week voor u beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u uw contactpersoon bij MyShipper raadplegen, maar het staat u ook vrij om rechtstreeks contact op te nemen met de transportafdeling van M.N. Léons B.V.

Algemene Voorwaarden Transportverzekering

Overzicht Transport Verzekeringspremie


Onze contactinformatie is:
M.N. Léons B.V., registermakelaars in assurantiën
De boelelaan 1065
1082 SB AMSTERDAM
Postbus 75346
1070 AH AMSTERDAM
0031-20-6463646 (tel)
0031-20-6443443 (fax)
Email: transportverzekering@leons.nl
Website: www.leons.nl